Peníze

Insolvence jasně a jednoduše

Čísla mluví jasně. Ke konci minulého roku se zjistilo, že celkový dluh obyvatel v České republice dosahuje neuvěřitelné částky 2,45 bilionu korun českých. Vydělíme-li si toto číslo celkovým počtem obyvatel, vychází nám, že na každého obyvatele připadá dluh přibližně ve výši 230 tisíc korun. To není zrovna málo co říkáte? Pozitivní zprávou bylo, že klesl nesplácený dluh, který činí přibližně 30,9 miliardy korun.

Peněženka s metrem

Tyto fakty tedy jasně dokazují, že půjčování peněz a hypotéky jsou dnes každodenním chlebem. Pravdou, kterou ovšem musíme vzít v potaz je, že jedná-li se o běžně pracujícího občana, který by si chtěl například postavit rodinný dům, nemá téměř žádnou šanci si jej postavit bez toho, aniž by si hypotéku vzal. Problém nastává ve chvíli, jedná-li se o člověka, který nad půjčováním peněz nepřemýšlí a s následným splácením si nedělá hlavu. Tito lidé se pak velice často dostávají do takzvané dluhové pasti, kdy si začnou půjčovat peníze na to, aby mohli splácet dluh jiný. Jak jistě víte, jedná se o nekonečný kolotoč.

V tomto případě se velice často začíná skloňovat pojem insolvence neboli osobní bankrot. K této možnosti se přistupuje v případě, který jsem již nastínila, tedy když má dlužník více věřitelů, kterým již není schopen tyto závazky plnit. V této fázi dochází k podání insolvenčního návrhu, kterým se zahajuje insolvenční řízení u soudu, jež má pomoci jak dlužníkovi, který se zbaví svých dluhů, tak jeho věřitelům, jež mohou mít radost z toho, že uvidí alespoň část ze svých peněz. Návrh tak může podat jak dlužník, tak jeho věřitelé. Soudem je poté dlužníkovi stanoven insolvenční správce, jenž sestavuje přehled všech dlužníkových věřitelů a pohledávek, doporučí způsob, kterým bude oddlužení provedeno, hospodaří s majetkem dlužníka a dohlíží na to, aby byli věřitelé co nejvíce uspokojeni.

Pokladnička - prasátko

Oddlužení https://www.fahd.cz/oddluzeni/ může mít dva způsoby. Prvním je tzv. zpeněžení majetkové podstaty. Jedná se o převedení veškerého stanoveného majetku na peníze, které se rozdělí věřitelům. Druhou možností je sestavení splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Splátkový kalendář je stanoven na dobu 3-5 let. Během této doby pak dlužník každý měsíc odevzdává předem smluvenou částku.

Konec insolvence může mít také hned několik podob, které záleží čistě na dlužníkovi. Může se stát, že dlužník obdrží nečekané finance a dluh splatí v plné výši. Ve většině případů se tomu tak ale neděje a insolvence končí po době 3 nebo 5 let i když nebyl celý dluh splacen. Jde-li ale o člověka, jež nemá snahu se svých dluhů zbavit, nadále je neplatí nebo se stále více a více zadlužuje, insolvence nemá žádný smysl a je ukončena.

You may also like...