Business

Už jste si poznamenali kontakt na havarijní službu

Děti, které už umí číst a psát, a začínají chápat zdejší svět v hlubších souvislostech, seznamujeme s tím, aby si zapamatovaly telefonický kontakt na tři nejdůležitější zdroje, v případě nějaké havárie. Jsou to hasiči, policie a rychlá zdravotnická služba (RZS). Ta čísla jsou si velmi podobná a mezi sebou snadno zaměnitelná, ale máme je obvykle uložená na SIM kartě mobilního telefonu. Dovoláte se na ně zdarma i bez kreditu, a odkudkoli, jde o centrální republikový dispečink, který vás podle příslušného místa ihned propojí se zásahovými složkami Integrovaného záchranného sboru (IZS), a ty okamžitě na místo vyjíždí, s minimálním zpožděním.

instalatérské rozvody

Tyto havarijní situace bezprostředně ohrožují lidský život, ale existují i havárie, které mohou ohrozit život nepřímým způsobem – havárie vody, topení a plynu. Unikající plyn může způsobit výbuch a požár, závada na vytápění v krutých mrazech zas může zavinit vážné zdravotní problémy obyvatel domu, případně úhyn zvířat a rostlin, a protékající voda zas může být příčinou škody na majetku, což povede ke stresu, a tím pádem k možným zdravotním komplikacím, zvláště u lidí chronicky nemocných.

nářadí instalatéra

Měli bychom si tedy poznamenat telefonní kontakt i na tyto služby a mít jej k dispozici i pro případ, kdy se něco přihodí v noci nebo o víkendu. Havarijní služba instalatérů pracuje v podobném režimu, jako složky IZS, tedy nonstop, 24 hodin denně, po celý rok, bez ohledu na svátky a dny pracovního volna nebo klidu.

Instalatéry tedy můžete kontaktovat kdykoli a konzultovat s nimi závažnost situace, aby bylo zřejmé, zda je nutné zasahovat ihned, anebo zda událost snese odklad a počká např. do dalšího pracovního dne. Týká se to veškerých závad na rozvodech vody a topení, plynových spotřebičů a rozvodů plynu, odpadů a kanalizace v domě, v bytě, nebo kanalizační přípojky, případně kanalizačního potrubí v obci.

You may also like...