Vzdělání

Jak se co nejlépe učit cizí jazyk

Žijeme v době, kde se bez znalosti alespoň jednoho cizího jazyka neobejdeme. Co si budeme povídat, firmy, které aktuálně hledají nové zaměstnance, touží ideálně po člověku, který ovládá dva světové jazyky. Na školách je na to také kladen důraz. Už na základních školách se často shledáváme s tím, že mají děti jeden cizí jazyk povinný a druhý volitelný. Na středních školách je to naprosto běžné, žáci se zde učí dva cizí jazyky, jeden hlavní, jeden vedlejší. Na gymnáziích se často shledáváme s tím, že je gymnázium na nějaký jazyk přímo specializovaný, takže výuka probíhá částečně nebo úplně v daném cizím jazyce, plus zde máte další jeden nebo dva povinně volitelné cizí jazyky. V poslední době se snažíme, aby se mládež učila cizímu jazyku i na učilištích a podobných méně specializovaných a prestižních školách.

výuka jazyků

Znalost cizích jazyků vládne světu. Ne nadarmo se říká, že, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. My tomu věříme. Je příjemné jet například na dovolenou do Francie a domluvit se tam s místními obyvateli, protože umíme francouzský jazyk. Je příjemné cestovat po exotických zemích a vědět, že díky znalosti anglického jazyka se domluvíme téměř všude a téměř s kýmkoliv.

A jak jsme již napsali výše, znalost cizího jazyka je nezbytná pro hledání dobrého zaměstnání a budování kariéry. U vysoce postavených zaměstnanců se počítá s tím, že mluví několika světovými jazyky. Je to pro ně nezbytné.

Napsali jsme, kde se nejlépe naučíme cizímu jazyku, ve školách. Pokud se ale chceme učit z vlastního popudu ještě navíc nějaký další cizí jazyk, můžeme se rozhodnout pro služby některé z jazykových škol a vybrat si kurz například specializovaný na gramatiku, konverzaci, sloh, politiku, literaturu, aj. V tomto případě se většinou jedná o skupinovou výuku.

Stejně tak se můžeme rozhodnout pro soukromého učitele, který se bude věnovat jen nám. Tato výuka je obvykle velmi účinná. Jedná se o individuální výuku cizího jazyka.

V neposlední řadě se můžeme také rozhodnout, že se staneme samouky a pustíme se do samostudia. V tomto případě doporučujeme zakoupení nějaké výukové učebnice s CD nahrávkami a s tzv. klíčem k úkolům. Pokud se budeme učit sami doma, je potřeba stanovit si řád, podle kterého se budeme studiu věnovat. Důležitá je hlavně pravidelnost.
tři studentky

Co nám může při samostudiu pomoct?

· sledování filmů a seriálů v cizím jazyce

· četba v cizím jazyce

· poslouchání rádia země našeho cizího jazyka

· psaní si deníku v cizím jazyce

· dopisování si s nějakým cizincem, aj.

Pokud se rozhodnete pro samostudium, nemějte strach být kreativní. Vypisujte si slovíčka, překládejte si písničky a plně se obklopte Vámi vybraným cizím jazykem.

You may also like...