Auto moto

Proč je tak velký rozdíl cen mezi novým a ojetým vozem


Každý ví, že auto není nic levného. Proto může být pro mnohé lidí zarážející, když zjistí, jaké jsou rozdíly cen mezi ojetým a novým vozem. Zatímco ty nejdražší ojeté se prodávají i v cenách kolem milionu, pÅ™iÄemž Äástka okolo půl milionu je standardem, ojetý vůz koupíte i za pár desítek tisíc.

 

Tyto rozdíly samozÅ™ejmÄ› nejsou ani zdaleka bezdůvodné. Ve skuteÄnosti existuje hned nÄ›kolik faktorů, které se na tomto trendu podílí, nÄ›které více a jiné ménÄ›. Není tedy na Å¡kodu se na nÄ› podívat a seznámit se s nimi.

 

Tím prvním je bezesporu rychlé zastarávání technologií. To samozÅ™ejmÄ› neplatí pouze u automobilů, vidíme to například i u mobilních telefonů Äi poÄítaÄů. Znamená to, že vývoj jde kupÅ™edu velmi rychle a starší technologie pÅ™estávají dneÅ¡ním požadavkům staÄit. To následnÄ› znaÄnÄ› snižuje jejich hodnotu.

 

provoz na silnici

 

To vÅ¡ak není vÅ¡e. V úvahu musíme vzít také stále přísnÄ›jší normy a zákony, které automobilový průmysl upravují. Tyto se rychle mÄ›ní a mohou znamenat, že ojeté auto, které dnes koupíte, nebude za rok smÄ›t na silnici, neboÅ¥ neprojde například emisním měřením, nebo bude postrádat nÄ›který z bezpeÄnostních prvků.

 

Pokud tedy kupujete ojetý vůz, vystavujete se riziku, že jej budete moci používat jen relativnÄ› krátkou dobu. Čím je starší, tím je tato pÅ™edpokládaná doba kratší. Je pak jasné, že jejich cena jde pomÄ›rnÄ› rychle dolů. S tím se vÅ¡ak musí již pÅ™i nákupu poÄítat.

 

ojeté auto

 

V neposlední Å™adÄ› jsou to náklady spojené s výrobou. Ty jsou u nového modelu z pochopitelných důvodů mnohem vyšší, než má například autobazar, což se pochopitelnÄ› promítá do koneÄné ceny. Ta je navíc tlaÄena dolů i již zmínÄ›nými faktory.

 

Proto je pochopitelné, že jsou Äástky, které prodejci požadují, tak rozdílné. Vždy je tedy dobré se zamyslet nad tím, co vlastnÄ› požadujeme a najít pak kompromis mezi naÅ¡imi požadavky a cenou. SamozÅ™ejmÄ› to není ideální, avÅ¡ak v souÄasnosti se jedná o nejlepší Å™eÅ¡ení.

You may also like...